Departament

Foto
Nume şi Prenume
Titluri: didactic, stiintific
Domenii de cercetare ştiinţifică şi orar consultaţii
CV in PDF
ANDO ANDREI
asistent doctor
Jurnalism CV(RO) CV(EN) Lucrări
Miercuri: 16-18
sala 318
ARDEREANU ION ALEXANDRU


BANCIU DAN
conferenţiar doctor

Filosofie

CV(RO) CV(EN) Lucrari Works(EN)
Marţi: 14-16
sala 320
BARAC LIDIA
profesor doctor
Drept CV(RO) CV(EN) Lucrări
Miercuri: 11-13
sala 131
BARBĂ IONEL
lector doctor
Drept CV(RO) Lucrări

BELEI ȘOPȚ ODETA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări
Luni: 13-15
sala 216
BODIŞTEAN FLORICA
profesor doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat
Filologie CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Miercuri: 12-14 sala 217
COMAN ŞTEFAN
asistent drd.

Drept

CV(RO) CV(EN) LucrăriWorks(EN)
COŞER CORNELIA
profesor doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Joi: 13-15
sala 319

DEMENESCU VERONICA

profesor doctor

MuzicăCV(RO) CV(EN)
Lucrări Works(EN)
DRĂUCEAN ADELA
confenţiar doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)
Lucrări Works(EN)
Miercuri: 9-11 sala 217
GHENDER FLAVIUS
asistent doctor
Jurnalism CV(RO) Lucrări
Luni: 10-12
sala 318
HANDARIC MIHAI
conferenţiar doctor
Teologie penticostală CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Miercuri: 9-11 sala 131
HUŢIU OTILIA
conferenţiar doctor
Filologie CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Joi: 10-12
sala 319
IOVĂNAŞ EUGENIA
conferenţiar doctor
Drept CV(RO) CV(EN)Lucrări
Marţi: 16-18 sala 131
MARGAN CLAUDIU
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Luni: 16-18 sala 216
MARGAN MANUELA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Miercuri: 10-12
sala 216
MĂCELARU MARCEL
profesor doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat

Teologie penticostală

CV (RO)

CV (EN)

Lucrări

WorksMĂDUŢA CRISTIAN IONEL
lector doctor
Jurnalism
CV(RO) Lucrări
Joi: 16-18
sala 318

MICLE IOAN
lector doctor
Drept CV(RO) Lucrări
Marti: 15-17
sala 131
NEAMŢU CARMEN
conferenţiar doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat

Jurnalism
Filologie
CV(RO) CV(EN) Lucrări
Marti: 9-10 sala 318
PALICIUC CĂLINA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Miercuri: 10-12
sala 216
PĂDUREAN ALINA
conferenţiar doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Vineri: 11-13
sala 216
POPESCU MIRON
asistent drd.
Drept CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Luni: 16-18
sala 131
PONTA LAURA
asistent doctor

Filologie
CV(RO) CV(EN) Lucrări
Joi: 11-13
sala 217
RADU CĂLUGĂRU VOICA
conferenţiar doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Luni: 16-18
sala 218
RIVIŞ TIPEI IOSIF
lector doctor
Teologie penticostală CV(RO) CV(EN) LucrăriWorks(EN)
Marţi: 14-16
sala 131
REGIS MAFTEIU ROMAN
conferenţiar doctor
Filosofie CV(EN)

ROMAN IULIA
SAVA PETRA MELITTA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Miercuri:9-11
sala 319
SAVA TOMA ALEXANDRU
conferenţiar
doctor
Filologie CV(RO)CV(EN)Lucrări Works(EN)
Luni: 14-16
sala 319
STOIA SIMONA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Vineri: 10-14
sala 218

TĂRCHILĂ PETRU
profesor doctor
Drept CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Vineri: 10-12
sala 131

VĂLCAN CIPRIANComisii la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:

1.Comisia pentru curriculum şi calificări universitare:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Corneliu Constantineanu

Membri: Conf.univ.dr. Otilia Huțiu

Conf.univ.dr. Carmen Neamțu

Lector. univ. dr. Melitta Sava

2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Petru Tărchilă

Membri: Lector univ.dr. Toma Sava

Lector univ.dr. Ioan Micle

Lect.univ.dr. Iosif Riviș Tipei

3. Comisia pentru relaţii internaţionale:

Preşedinte: Conf. univ.dr. Alina Pădurean

Membri: Lector univ.dr. Odeta Șopț-Belei

Lector univ.dr. Melitta Sava

4. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Preşedinte: Conf. univ. dr. Mihai Handaric

Membri: Conf. univ. dr. Carmen Neamţu

Lect.univ.dr. Cristian Măduța

Toma Alexandra–student

5. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare:

Preşedinte: Prof .univ. dr. Corneliu Constantineanu

Membri: Lect. univ. dr. Manuela Margan

Lect. univ. dr. Iosif Tipei

6. Comisia pentru donaţii şi sponsorizări:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Petru Tărchilă

Membri: Lect. univ.dr. Sava Toma

As. univ.dr. Flavius Ghender

7. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cornelia Coşer

Membri: Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu

Conf. univ. dr. Regis Roman

Conf. univ. dr. Voica Radu Călugăru

8. Comisia pentru acordarea burselor studenţeşti:

Președinte: Conf. univ. dr. Alina Pădurean

Membri: Secretar-şef: Ada Hănciuţa

Studenti: Cenuşă Marian, Toma Alexandra, Maria Forton

9. Comisia pentru orar:

Preşedinte: Conf. univ.dr. Adela Drăucean

Membri: As. univ.dr. Flavius Ghender

Conf. univ.dr. Mihai Handaric

Lect. univ. dr. Calina Paliciuc

10. Comisia pentru monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ:

Preşedinte: Lect. univ.dr. Simona Stoia

Membri: Conf. univ.dr. Otilia Huțiu

Prof. univ..dr. Corneliu Constantineanu

Conf. univ. dr. Adela Drăucean

Conf. univ. dr. Alina Pădurean

11. Comisia Alumni:

Preşedinte: Lect. univ. dr. Claudiu Margan

Membri: Lect.univ.dr. Odeta Șopț-Belei

Lect. univ. dr. Manuela Margan

12. Comisia Erasmus:

Președinte: Conf. univ.dr. Alina Pădurean

Membri: Lect. univ. dr. Simona Stoia

Lect. univ. dr. Melitta Sava

Personal didactic asociat:

  • Conf.dr. Clementina Mihăilescu
  • Prof.dr. Ciprian Vălcan
  • Lect.dr. Sorin NouR
  • Lect.dr. Iulia Roman
  • Lect.dr. Adrian Boba
  • Lect.dr. Alin Văcean
  • Lect.dr. Daniel Oprean
  • Lect.dr. Ovidiu Druhora
  • Prof.dr. Corneliu Simuț
  • Lect.dr. Nicoleta Lucaciu