Informatii Studenti

Contact/Decanat/Secretariat


Adresa: str. Elena Drăgoi, nr. 2, 310330, Arad

Complex Universitar M (Micălaca, zona III)

Telefon / Fax: 0257-219.336

Secretar şef: Ada Hanciuţa

E-mail : fsus@uav.ro

Conducerea facultăţii

Decan : Conf.univ.dr. Alina Pădurean

Prodecan : Conf. dr. Drăucean Adela

Director departament : Lector.univ.dr. Simona Redeş

Audienţe:

 • Decan: Conf.univ.dr. Alina Ionescu Miercuri 12-14
 • Prodecan: Conf.univ.dr. Adela Draucean Vineri 10-12
 • Director departament: Lect.dr. Simona Redes Miercuri 11-13

Îndrumatori de ani pe anul universitar

Responsabili programe de studii an universitar 2018-2019


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL – CCGCEAS
LUNI
08:00 – 12:00
MARȚI
08:00 – 12:00
MIERICURI
12:00 – 16:00
JOI
13:00 – 17:00
VINERI
09:00 – 12:00

Membrii Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Membrii Senatului din Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

 1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare:
 2. Președinte: Prof.univ.dr. Corneliu Constantineanu

  Membri: Conf.univ.dr. Otilia Huțiu

  Conf.univ.dr. Carmen Neamțu

  Lector. univ. dr. Melitta Sava

 3. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională:
 4. Președinte: Prof.univ.dr. Brandusa Armanca

  Membri: Lector univ.dr. Toma Sava

  Lector univ.dr. Ioan Micle

  Lect.univ.dr. Iosif Riviș Tipei

 5. Comisia pentru relaţii internaţionale:
 6. Președinte: Lector univ.dr. Alina Ionescu

  Membri: Lector univ.dr. Odeta Șopț-Belei

  Lector univ.dr. Melitta Sava

 7. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:
 8. Președinte: Conf. univ.dr. Mihai Handaric

  Membri: Prof. univ. dr. Carmen Neamtu

  Conf.univ.dr. Dan Banciu

  Băte Liliana –student

 9. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare:
 10. Președinte: Prof .univ. dr. Corneliu Constantineanu

  Membri: Lect. univ. dr. Manuela Margan

  Lector univ.dr. Iosif Tipei

 11. Comisia pentru donaţii şi sponsorizări:
 12. Președinte: Prof. univ. dr. Petru Tărchilă

  Membri: Lector univ.dr. Sava Toma

  Asistent univ.dr. Flavius Ghender

 13. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat:
 14. Președinte: Prof. univ. dr.Cornelia Coşer

  Membri: Prof. univ. dr Corneliu Constantineanu

  Prof.univ.dr. Brandusa Armanca

  Conf.univ. dr. Voica Radu

 15. Comisia de burse:
 16. Președinte: Conf. univ. dr. Alina Ionescu

  Membri: Secretar sef: Ada Hanciuta

  Studenti: Forton Maria ,Cenuşă Marian, Toma Alexandra

 17. Comisia pentru orar:
 18. Președinte: Conf. univ.dr. Adela Drăucean

  Membri: Asist. univ. Flavius Ghender

  Conf. univ.dr. Mihai Handaric

  Lector univ. dr. Calina Paliciuc

 19. Comisia pt. monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ:
 20. Președinte: Lector univ.dr. Simona Redeş

  Membri: Conferențiar univ.dr. Otilia Huțiu

  Profesor univ.dr. Corneliu Constantineanu

  Conf.univ.dr. Adela Drăucean

  Conf.univ.dr. Alina Ionescu

 21. Comisia Alumni:
 22. Președinte: Lector univ. dr. Claudiu Margan

  Membri: Lect.univ.dr. Odeta Șopț-Belei

  Lector univ.dr. Manuela Margan

 23. Comisia Erasmus:
 24. Președinte: Conferențiar univ.dr. Alina Ionescu

  Membri: Lector univ. dr. Simona Redeș

  Lector univ. dr. Melitta Sava