Cadre Didactice

Cadre didactice asociateDosarele pentru posturile didactice vacante ocupate de către Cadre didactice asociate în anul universitar 2019-2020, se depun la Secretariatul facultăţii până miercuri, 11.09.2019, la ora 16. Dosarul trebuie să conţină toate actele prevăzute de Metodologia de selectare a cadrelor didactice asociate la UAV .Dosarele vor fi evaluate de către comisia de selectare a cadrelor didactice asociate, miercuri, 18.09.2019.

Rezulatate posturi