Cadre Didactice


Cadre didactice asociate

ANUNȚ PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU CADRELE DIDACTICE ASOCIATE PENTRU SEMESTRUL II 2019-2020 ESTE 31.01-7.02.2020.

REZULTATELE SE COMUNICĂ ÎN DATA DE 13.02.2020.


Dosarele pentru posturile didactice vacante ocupate de către Cadre didactice asociate în anul universitar 2019-2020, se depun la Secretariatul facultăţii până miercuri, 11.09.2019, la ora 16. Dosarul trebuie să conţină toate actele prevăzute de Metodologia de selectare a cadrelor didactice asociate la UAV .Dosarele vor fi evaluate de către comisia de selectare a cadrelor didactice asociate, miercuri, 18.09.2019.

Rezulatate posturi