Departament

Foto
Nume şi Prenume
Titluri: didactic, stiintific
Domenii de cercetare ştiinţifică şi orar consultaţii
CV in PDF
ANDO ANDREI
lector doctor
Jurnalism CV(RO) CV(EN) Lucrări
Miercuri: 16-18
sala 318
ARDEREANU ION-ALEXANDRU
conferențiar doctor

Muzică

CV (RO)

CV (EN)

Listă de lucrări (RO)

Works (EN)

Marți: 10-12

sala 231

BELEI ȘOPȚ ODETA
lector doctor
Filologie CV (RO) CV(EN)Lucrări
Luni: 13-15
sala 216
BODIŞTEAN FLORICA
profesor doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat
Filologie CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Miercuri: 12-14 sala 217
COMAN ŞTEFAN
asistent doctor

Administrație publică

CV(RO) CV(EN) LucrăriWorks(EN)

Joi: 10-12

sala 318

Demenescu

DEMENESCU VERONICA

profesor doctor abilitat pentru a conduce teze de doctorat

Muzică

sala 231

Luni:16-18

CV(RO) CV(EN)
Lucrări Works(EN)
DRĂUCEAN ADELA
conferenţiar doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)
Lucrări Works(EN)
Miercuri: 9-11 sala 217
GHENDER FLAVIUS
lector doctor
Jurnalism CV(RO) Lucrări
Luni: 10-12
sala 318
HANDARIC MIHAI
conferenţiar doctor
Teologie penticostală CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Miercuri: 9-11 sala 131
Iancu
IANCU

ELENA-ANA

profesor

doctor

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat

CV (RO) CV (EN) Lucrări Works
IOVĂNAŞ EUGENIA
conferenţiar doctor

Administrație publică

CV(RO) CV(EN)Lucrări
Marţi: 16-18 sala 131
MARGAN CLAUDIU
lector doctor
Filologie CV (RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Luni: 16-18 sala 216
MARGAN MANUELA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Miercuri: 10-12
sala 216
MĂCELARU MARCEL
profesor doctor,


abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat

Teologie penticostală

CV (RO)

CV (EN)

Lucrări

Works

MĂDUŢA CRISTIAN
conferențiar doctor
Jurnalism CV(RO) Lucrări
Joi: 16-18
sala 318
NEAMŢU CARMEN
profesor doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat
Jurnalism
Filologie
CV(RO)
CV(EN)


Lucrări

Marți: 8-10 cabinet 318, et.3
OPREAN DANIEL

Conferențiar

doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat

Teologie penticostalăCV (ENG)

CV (RO)

Lucrări

Works

PALICIUC CĂLINA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Miercuri: 10-12
sala 216
PĂDUREAN ALINA
conferenţiar doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Vineri: 11-13
sala 216
POPESCU MIRON

lector doctor

Administrație publică

CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Luni: 16-18
sala 131
PONTA LAURA
asistent doctor

Filologie
CV(RO) CV(EN) Lucrări
Joi: 11-13
sala 217
RADU CĂLUGĂRU VOICA
conferenţiar doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Luni: 16-18
sala 218
RIVIŞ TIPEI IOSIF
conferențiar doctor
Teologie penticostală CV(RO) CV(EN) LucrăriWorks(EN)
Marţi: 14-16
sala 131
REGIS MAFTEIU ROMAN
conferenţiar doctor
Filosofie CV(EN)

CV (RO)

Lista Lucrari

ROMAN IULIA

lector doctor

Muzică

CV (RO)

CV (EN)

Lista de lucrări (RO)

Works (EN)

Vineri:14-16
sala 230
SAVA PETRA MELITTA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Miercuri:9-11
sala 319
SAVA TOMA ALEXANDRU
conferenţiar
doctor
Filologie CV(RO)CV(EN)Lucrări Works(EN)
Luni: 14-16
sala 319
SIMUȚ CORNELIU

profesor

doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat

Teologie penticostală

Luni: 8-10

Sala 94

CV (ENG)
STOIA SIMONA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Vineri: 10-14
sala 218
STOIAN CAMELIA

conferențiar

doctor

Administrație publicăCV (RO) Lucrări
UNGUREANU DAN

conferențiar

doctor

Jurnalism CV (RO)

CV (EN)

List of Publications (EN)

Joi: 14-16

sala 318

VĂCEAN ALIN

lector
doctor
Muzică
Joi: 12-14

Sala 231

CV

Lucrări

VĂLCAN CIPRIAN NICOLAE

profesor doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat

Filologie CV (RO)
Lista de lucrări (RO)

Vineri: 16-18
sala 220


Comisii FSUS

Personal didactic asociat:

 • Lect. univ. dr. Adrian Boba
 • Prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi
 • Conf. univ. dr. Ilona Mathe
 • Lect. univ. dr. Daniel Zah
 • Lect. univ. dr. Dejan Galetin
 • Asist. univ. Angela Balici
 • Prof. univ. dr. Petru Tărchilă
 • Asist. univ. dr. Cosmin Pleșa
 • Lect. univ. dr. Diana Chirilă
 • Prof. univ. dr. habil. Ioan Gheorghe Rotaru
 • Asist. univ. Ciprian Roman
 • Conf. univ. dr. Cristian Popa