Departament

Foto
Nume şi Prenume
Titluri: didactic, stiintific
Domenii de cercetare ştiinţifică şi orar consultaţii
CV in PDF
ANDO ANDREI
asistent doctor
Jurnalism CV(RO) CV(EN) Lucrări
Miercuri: 16-18
sala 318
ARDEREANU ION-ALEXANDRU
lector doctor

Muzică

CV (RO)

CV (EN)

Listă de lucrări (RO)

Works (EN)

Marți: 10-12

sala 231

BANCIU DAN
conferenţiar doctor

Filosofie

CV(RO) CV(EN) Lucrari Works(EN)
Marţi: 14-16
sala 320
BARAC LIDIA
profesor doctor
Drept CV(RO) CV(EN) Lucrări
Miercuri: 11-13
sala 131
BARBĂ IONEL
lector doctor
Drept CV(RO) Lucrări

BELEI ȘOPȚ ODETA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări
Luni: 13-15
sala 216
BODIŞTEAN FLORICA
profesor doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat
Filologie CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Miercuri: 12-14 sala 217
COMAN ŞTEFAN
asistent drd.

Drept

CV(RO) CV(EN) LucrăriWorks(EN)

Joi: 10-12

sala 318

DEMENESCU VERONICA

profesor doctor

Muzică

sala 231

Luni:16-18

CV(RO) CV(EN)
Lucrări Works(EN)
DRĂUCEAN ADELA
conferenţiar doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)
Lucrări Works(EN)
Miercuri: 9-11 sala 217
GHENDER FLAVIUS
asistent doctor
Jurnalism CV(RO) Lucrări
Luni: 10-12
sala 318
HANDARIC MIHAI
conferenţiar doctor
Teologie penticostală CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Miercuri: 9-11 sala 131
HUŢIU OTILIA
conferenţiar doctor
Filologie CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Joi: 10-12
sala 319
IOVĂNAŞ EUGENIA
conferenţiar doctor
Drept CV(RO) CV(EN)Lucrări
Marţi: 16-18 sala 131
MARGAN CLAUDIU
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Luni: 16-18 sala 216
MARGAN MANUELA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Miercuri: 10-12
sala 216
MĂCELARU MARCEL
profesor doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat

Teologie penticostală

CV (RO)

CV (EN)

Lucrări

Works

MĂDUŢA CRISTIAN
lector doctor
Jurnalism CV(RO) Lucrări
Joi: 16-18
sala 318
MICLE IOAN
lector doctor
Drept CV(RO) Lucrări
Marti: 15-17
sala 131
NEAMŢU CARMEN
conferenţiar doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat

Jurnalism
Filologie
CV(RO) CV(EN) Lucrări
Marti: 9-10 cabinet 318
PALICIUC CĂLINA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Miercuri: 10-12
sala 216
PĂDUREAN ALINA
conferenţiar doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Vineri: 11-13
sala 216
POPESCU MIRON
asistent drd.
Drept CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)
Luni: 16-18
sala 131
PONTA LAURA
asistent doctor

Filologie
CV(RO) CV(EN) Lucrări
Joi: 11-13
sala 217
RADU CĂLUGĂRU VOICA
conferenţiar doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Luni: 16-18
sala 218
RIVIŞ TIPEI IOSIF
lector doctor
Teologie penticostală CV(RO) CV(EN) LucrăriWorks(EN)
Marţi: 14-16
sala 131
REGIS MAFTEIU ROMAN
conferenţiar doctor
Filosofie CV(EN)

ROMAN IULIA

lector doctor

Muzică

CV (RO)

CV (EN)

Lista de lucrări (RO)

Works (EN)

Vineri:14-16
sala 230
SAVA PETRA MELITTA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Miercuri:9-11
sala 319
SAVA TOMA ALEXANDRU
conferenţiar
doctor
Filologie CV(RO)CV(EN)Lucrări Works(EN)
Luni: 14-16
sala 319
STOIA SIMONA
lector doctor
Filologie CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Vineri: 10-14
sala 218
TĂRCHILĂ PETRU
profesor doctor
Drept CV(RO) CV(EN)Lucrări Works(EN)
Vineri: 10-12
sala 131
UNGUREANU DAN

conferențiar

doctor

Jurnalism CV (RO)

CV (EN)

List of Publications (EN)

Joi: 14-16

sala 318

VĂLCAN CIPRIAN NICOLAE

profesor doctor,

abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat

Filologie CV (RO)
Lista de lucrări (RO)

Vineri: 16-18
sala 220

Comisii la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:

1.Comisia pentru curriculum şi calificări universitare:

  Președinte: Prof.univ.dr. Veronica Laura DEMENESCU

  Membri: Conf.univ.dr. Otilia Liana HUȚIU

  Conf. univ. dr. Carmen NEAMȚU

  Lector. univ. dr. Melitta Petra SAVA

  2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională:

  Președinte: Prof.univ.dr. Petru TĂRCHILĂ

  Membri: Conf. univ.dr. Toma Alexandru SAVA

  Lector univ.dr. Ioan MICLE

  Lect.univ.dr. Iosif RIVIȘ - TIPEI

  3. Comisia pentru relaţii internaţionale

  Președinte: Conf. univ.dr. Alina Nicoleta PĂDUREAN

  Membri: Lector univ.dr. Manuela Odeta ȘOPȚ - BELEI

  Lector univ.dr. Melitta Petra SAVA

  4. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

  Președinte: Conf. univ.dr. Mihai HANDARIC

  Membri: Lect.univ.dr. Cristian Ionel MĂDUȚA

  Asist.univ.dr. Dumitru Ștefan COMAN

  MOMEU Alexandra–student

  5. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare

  Președinte: Conf. univ. dr. Regis Mafteiu ROMAN

  Membri: Lect. univ. dr. Manuela Luminița MARGAN

  Lector univ.dr. Iosif RIVIS-TIPEI

  6. Comisia pentru donaţii şi sponsorizări:

  Președinte: Prof. univ. dr. Petru TĂRCHILĂ

  Membri: Conf. univ.dr. Toma Alexandru SAVA

  Asistent univ.dr. Flavius GHENDER

  7. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

  Președinte: Prof. univ. dr. Marcel Valentin MĂCELARU

  Membri: Lect. univ. dr Călina PALICIUC

  Prof.univ.dr. Veronica Laura DEMENESCU

  Conf.univ.dr. Regis Mafteiu ROMAN

  8. Comisia de burse:

  Președinte: Conf. univ. dr. Alina Nicoleta PĂDUREAN

  Membri: Asist.univ.dr. Dumitru Ștefan COMAN

  Secretar sef: Ada Marcela HANCIUȚA

  Studenti: DIHEL Vlad, TOMA Amalia, MOMEU Alexandra

  9. Comisia pentru orar:

  Președinte: Conf. univ.dr. Adela Ileana DRĂUCEAN

  Membri: Asist. univ. Flavius GHENDER

  Conf. univ.dr. Mihai HANDARIC

  Lector univ. dr. Calina PALICIUC

  10. Comisia pt. monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ:

  Președinte: Lector univ.dr. Simona STOIA

  Membri: Conf. univ.dr. Otilia Liana HUȚIU

  Lect. univ.dr. Iosif RIVIȘ-TIPEI

  Conf.univ.dr. Adela Ileana DRĂUCEAN

  Conf.univ.dr. Alina Nicoleta PĂDUREAN

  11. Comisia Alumni:

  Președinte: Lector univ. dr. Claudiu Gabriel Margan

  Membri: Lect.univ.dr. Manuela Odeta ȘOPȚ-BELEI

  Lector univ.dr. Manuela Luminița MARGAN

  12. Comisia Erasmus:

  Președinte: Conf. univ.dr. Alina Nicoleta PĂDUREAN

  Membri: Lector univ. dr. Simona STOIA

  Lector univ. dr. Melitta Petra SAVA


  Personal didactic asociat:

  • Conf.dr. Clementina Mihăilescu
  • Lect.dr. Adrian Boba
  • Lect.dr. Alin Văcean
  • Lect.dr. Daniel Oprean
  • Lect.dr. Ovidiu Druhora
  • Prof.dr. Corneliu Simuț
  • Lect.dr. Nicoleta Lucaciu