Departament

Cadre didactice

  • SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
  • Anunt CDA

1. Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

2. Director departament: Lector.univ.dr. Simona Redeş

Personal didactic asociat:

  1. Lector univ. dr. COMAN DUMITRU (CV)
  2. Lector univ. dr. DRONCA TEODOR (CV)
  3. Asistent univ. dr. LUCACIU NICOLETA (CV)
  4. Lector univ. dr. MARDALE CRISTINA (CV)
  5. Conf.univ.dr. MATHÉ ILONA (CV)
  6. Prof.univ.dr. MACELARU MARCEL
  7. Lector univ.dr. PURCARIU MITICĂ (CV)
  8. Lector univ. dr. NOUR SORIN (CV)