INFORMATII STUDENTI

Contact/Decanat/Secretariat

Adresa: str. Elena Drăgoi, nr. 2, 310330, Arad

Complex Universitar M (Micălaca, zona III)

Telefon / Fax: 0257-219.336

Secretar şef: Ada Hanciuţa

E-mail : fsus@uav.ro

Conducerea facultăţii


Decan : Conf.univ.dr. Alina Pădurean

Prodecan : Conf. dr. Drăucean Adela

Director departament : Lector.univ.dr. Simona Redeş

Membrii Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Membrii Senatului din Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL – CCGCEAS
LUNI
08:00 – 12:00
MARȚI
08:00 – 12:00
MIERICURI
12:00 – 16:00
JOI
13:00 – 17:00
VINERI
09:00 – 12:00


Audienţe:

 • Decan: Conf.univ.dr. Alina Ionescu Miercuri 12-14
 • Prodecan: Conf.univ.dr. Adela Draucean Vineri 10-12
 • Director departament: Lect.dr. Simona Redes Miercuri 11-13

 1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare:

 2. Președinte: Prof.univ.dr. Corneliu Constantineanu

  Membri: Conf.univ.dr. Otilia Huțiu

  Conf.univ.dr. Carmen Neamțu

  Lector. univ. dr. Melitta Sava

 3. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională:

 4. Președinte: Prof.univ.dr. Brandusa Armanca

  Membri: Lector univ.dr. Toma Sava

  Lector univ.dr. Ioan Micle

  Lect.univ.dr. Iosif Riviș Tipei

 5. Comisia pentru relaţii internaţionale:

 6. Președinte: Lector univ.dr. Alina Ionescu

  Membri: Lector univ.dr. Odeta Șopț-Belei

  Lector univ.dr. Melitta Sava

 7. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:
  3.


  4.

  Președinte: Conf. univ.dr. Mihai Handaric

  Membri: Prof. univ. dr. Carmen Neamtu

  Conf.univ.dr. Dan Banciu

  Băte Liliana –student

  5. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare

  Președinte: Prof .univ. dr. Corneliu Constantineanu

  Membri: Lect. univ. dr. Manuela Margan

  Lector univ.dr. Iosif Tipei

  6. Comisia pentru donaţii şi sponsorizări:

  Președinte: Prof. univ. dr. Petru Tărchilă

  Membri: Lector univ.dr. Sava Toma

  Asistent univ.dr. Flavius Ghender

  7. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

  Președinte: Prof. univ. dr.Cornelia Coşer

  Membri: Prof. univ. dr Corneliu Constantineanu

  Prof.univ.dr. Brandusa Armanca

  Conf.univ. dr. Voica Radu

  8. Comisia de burse:

  Președinte: Conf. univ. dr. Alina Ionescu

  Membri: Secretar sef: Ada Hanciuta

  Studenti: Forton Maria ,Cenuşă Marian, Toma Alexandra

  9. Comisia pentru orar:

  Președinte: Conf. univ.dr. Adela Drăucean

  Membri: Asist. univ. Flavius Ghender

  Conf. univ.dr. Mihai Handaric

  Lector univ. dr. Calina Paliciuc

  10. Comisia pt. monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ:

  Președinte: Lector univ.dr. Simona Redeş

  Membri: Conferențiar univ.dr. Otilia Huțiu

  Profesor univ.dr. Corneliu Constantineanu

  Conf.univ.dr. Adela Drăucean

  Conf.univ.dr. Alina Ionescu

  11. Comisia Alumni:

  Președinte: Lector univ. dr. Claudiu Margan

  Membri: Lect.univ.dr. Odeta Șopț-Belei

  Lector univ.dr. Manuela Margan

  12. Comisia Erasmus:

  Președinte: Conferențiar univ.dr. Alina Ionescu

  Membri: Lector univ. dr. Simona Redeș

  Lector univ. dr. Melitta Sava