Finalizare Studii

Reglementări privind examenele şi lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master

 • Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare studii
 • Procedură privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare
 • Taxa finalizare studii
 • Comisii licență si disertație

Formulare

 • Coperta LFSU
 • Pagina de gardă LFSU
 • Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor universitate
 • Referatul conducătorului LFSU
 • Cuprinsul LFSU
 • Reguli pentru listarea surselor bibliografice a LFSU
 • Lista temelor propuse pentru LFSU
 • Planul LFSU
 • Tabel nominal Predare la arhivă a lucrărilor/proiectelor de licență/diplomă/disertație
 • Cerere adresată Decanului

Fișe ALUMNI

 • FIȘA ALUMNI LICENTA 2019
 • FIȘA ALUMNI MASTER 2019

Acte necesare absolvenți UAV

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLA CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 300 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD

10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.

Bibliografie

 • Bibliografie examen licență