Admitere

INTERVIUL PENTRU OCUPAREA UNUI LOC BUGETAT LA MASTERAT VA AVEA LOC LUNI, 10.09.2018, ORA 16 IN CORPUL D, SALA 12 PARTER.

Tematica pentru interviul de la masterat

tematica TP

tematica LAPM

Tematica LLTA

tematica APCE

tematica IMCP

INFO ADMITERE 2018

Sesiunea I de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 03.09.2018 - 12.09.2018, de luni până vineri între orele 9.00 -17.00, sâmbătă şi duminică între orele 9.00-13.00 la comisiile de admitere ale facultăţilor din sediul rectoratului UAV, cu excepția Facultății de Teologie unde înscrierea se face la adresa: str. Academia Teologică, nr. 9, Arad.”

Sesiunea II de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 03.09.2018 - 12.09.2018 după următorul program:

în perioada 6.08 2018 -31.08. 2018, de luni până vineri (cu excepţia sărbătorilor legale) între orele 9.00 -17.00 la biroul unic din sediul rectoratului UAV situat la etajul I, sala 15.

în perioada 03.09.2018 - 12.09.2018, de luni până vineri între orele 9.00 - 17.00, sâmbătă și duminică între orele 9.00 - 13.00 la comisiile de admitere ale facultăţilor din sediul rectoratului UAV, cu excepția Facultății de Teologie unde înscrierea se face la adresa: str. Academia Teologică, nr. 9, Arad.

Acte necesare la înscrierea la admiterea 2018

Pliant admitere 2018

Afiș admitere 2018

Locuri și Specializari Licență

Locuri și Specializări Master

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență și master iulie-septembrie 2018

CNRED - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Centralizator licee rural pe judete_2017-2018

Procedura Admitere specializarea Muzica

Admitere români de pretutindeni

Documente

Procedura operaţionala privind primirea la studii a românilor de pretutindeni în anul universitar 2018-2019NUMĂRUL DE LOCUR/GRANTURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STATPENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă TOTAL
26 24 50
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă TOTAL
2 19 21
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă TOTAL
1 3 4

Cod
Document
Aprobat

Metodologie Licenta si Master

Cod
Document
Aprobat

Metodologie Admitere

Pliant