Burse

LISTA SERVICII OFERITE GRATUIT

BURSE

Regulament privind acordarea burselor pentru studenti - ciclurile de studii licenta si masterat, forma de invatamant cu frecventa 2017 - 2018

Metodologie privind acordarea burselor pentru studentii de la invatamantul cu frecventa, in anul universitar 2015 – 2016

Regulament burse 2014-2015 (05.05.2014)

Burse Erasmus

Agenţia de credite şi burse

Lista bursierilor din anul universitar 2018-2019

Semestrul I

Facultatea de Design

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

Facultatea de Ştiinţe Exacte

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Facultatea de Teologie